MEDIA SOCIAL LLC.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

KULLANICI

AYDINLATMA METNİ 

Şirketimiz tarafından geliştirilen WHO uygulamalarının (“Media Social Uygulamaları”) kullanıcılarındansanız, Türkiye’de kurulu İstanbul adresinde yer alan MEDIA SOCIAL LLC. (“Media Social”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatmak için bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık. Veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi bu metinde belirtildiği şekilde, temel hak ve özgürlüklerinize halel gelmeden, hukuka uygun şekilde topladığımızı ve işlediğimizi bildiririz.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi

Ticari ilişkimizin kurulması ve Media Social Uygulamalarını kullanabilmeniz için sizden aldığımız kullanıcı adı, ad, soyadı, cinsiyet gibi kişisel kimlik verilerinizi toplamakta ve işlemekteyiz.

İletişim Verisi

Sizlerle ürünlerimizi tanıtmak için iletişim kurmak, öneri ve şikayetlerinizi değerlendirmek ve çözüme ulaştırmak amacıyla e-mail adresi, bulunduğunuz ülke gibi verilerinizi toplamakta ve işlemekteyiz.

Finansal Veri

Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve aramızdaki ilişki kapsamında gerekli finansal takibi gerçekleştirebilmek için online cüzdan bilgileri ve uygulama içi satın almalar gibi verileri işlemekteyiz.

Görsel ve İşitsel Veri

Media Social uygulamalarında yer alan videolarınızda yer alabilecek görsel ve işitsel verileri işlemekteyiz.

Uygulama Kullanım Verileri

Media Social Uygulamalarını kullanabilmenizi sağlamak, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve gerekli hallerde yasal savunma hakkımızı kullanabilmek için aşağıda yer alan WHO

Görüşme yapılan kişiler yazışmalar, görüşme süresi, IP ve cihaz bilgileri, kullanıcı aktiviteleri, satın almalar ve satın alma öncesi hareketler, facebook kullanıcı hareketleri

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Sizinle, hizmetlerimizi Media Social Uygulamaları aracılığıyla sunmak ve yönetmek hususundaki meşru menfaatimiz gereği ve Media Social Uygulamaları aracılığıyla hizmetlerimizin sunulması ve ödemelerin gerçekleştirilmesi gibi sözleşmesel yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla kişisel verilerinizi Media Social Uygulamalarına kaydetmeniz ve uygulama kullanım verilerinin kaydedilmesi yoluyla topluyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel verilerinizi yurtdışında yer alan;

aktarmaktayız.

HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;  

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.  

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz:

Şirket tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) isteyebiliriz. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

support @ whoapp.live


Mersis No: 0757045408300014